Past President

Mr. V. J. Vaghasia

2004-2005

Mr. Madhu B. Shah

2003-2004

Mr. A. H. Khan

2002-2003

Mr. Bipin M. Shah

2001-2002

Mr. Hargovind Bajaj

2001-2001

Dr. S. S. Gattani

1999-2000

Mr. P. R. Singhvi

1998-1999

Mr. A. P. Damle

1997-1998